Ecologia

Primul savant care a reliefat principiul interacțiunii în lumea vie a fost Charles Darwin. Darwin a observat că diferitele specii se influențează reciproc prin activitățile lor și că de aceste interacțiuni reciproce depinde succesul unei specii în lupta pentru existență, adică numărul său de supraviețuitori, de urmași. Ideile lui Darwin au fost dezvoltate de zoologul Ernst Haeckel care a fost primul care a formulat termenul de ecologie în anul 1866. Ecologia după Ernst Heinrich Haeckel (1866): ”Studiul interacțiunilor dintre organismele vii și ambient și organismele vii între ele în condiții naturale” (de la cuvântul elin οικος = casă, cămin).

Ecologia (din cuvintele grecești: ecos – casă și logos – știință, adică “știința studierii habitatului”) este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și mediul în care ele trăiesc (abiotici și biotici). Pentru aceasta ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populații, biocenoze) și a sistemelor mixte (ecosisteme). Cu timpul, în a doua jumătate a sec. XX prin conștientizarea importanța condițiilor de mediu, semnificația termenului ecologie s-a lărgit peste sensul restrâns din domeniul biologiei, devenind și un sinonim pentru ideea de protecție a mediului înconjurător. Totodată, se leagă strâns de ecologie domeniul promovării unei economii ecologizate, unde principiile ecologice devin și principii fundamentale în dezvoltare.

Ecologia este în mare parte o știință descriptivă și experimentală.

În ecologie se folosesc multe metode împrumutate din alte discipline: metode matematice pentru a modela evoluția populațiilor, metode fiziologice pentru a înțelege viața organismelor, metode geologice pentru a descrie proprietățile solului, etc.

Mediul reprezinta natura inconjuratoare .Mediul este alcatuit din apa, aer, sol, plante si animale.
Mediul inconjurator poate fi afectat de unele actiuni ale omului si de cele mai multe ori asa se si intampla. Murdarirea apelor cu resturi de mancare, pungi, hartii, sticle si alte gunoaie poate duce la moartea vietuitoarelor de apa si a intregilor ecosisteme acvatice in ansamblul lor. Apele murdare pot fi un pericol pentru sanatatea oamenilor pentru ca pot avea foarte multi microbi.
Aerul poate fi poluat prin fumul emanat de fabrici, de masini si alte surse poluante. Murdarirea spatiilor din curte, din fata blocurilor, din gradini poate provoca imbolnavirea oamenilor, animalelor, plantelor datorita microbilor.