Parcul natural Portile de Fier

Parcul natural Portile de Fier

September 12, 2014/0 Comentarii/în  /de 

Parcul Natural Porţile de Fier este o arie protejată înfiinţată prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a III a – Zone Protejate, ca un teritoriu în care remarcabila frumuseţe a peisajelor   şi  diversitatea  biologică  pot  fi  valorificate  în  condiţiile păstrări nealterate a tradiţiilor, iar calitatea vieţii comunităţilor să fie rezultatul unor activităţi economice ale locuitorilor, deşfăşurate in armonie cu natura.

Parcul Natural Porţile de Fier  corespunde   categoriei  V IUCN: “Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere”.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice,  “parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice  în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală deseori cu o mare diversitate biologică”.

În parcurile naturale este permisă desfăsurarea activităţilor tradiţionale practicate de comunităţile din interiorul parcului şi din imediata vecinătate a acetuia.

Acestea urmăresc:

  • Protecţia şi conservarea diversităţii biologice,  etnofolclorice, culturale şi a elementelor de peisaj;
  • Dezvoltarea unor relaţii armonioase între natură si societate, prin promovarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor şi resurselor teritoriale fară impact asupra mediului;
  • Promovarea activităţilor turistice si de recreere;
  • Încurajarea activităţilor educaţionale şi de conştientizare;
  • Promovarea cercetării ştiinţifice şi a monitorizării stării mediului

Cooperarea internaţională şi colaborarea cu Parcul Naţional Djerdap din Republica Serbia şi alte parcuri similare din ţări ale  Uniunii Europene.

În Munții Almăjului se înregistrează altitudinea maximă din Parcul Natural Porțile de Fier – vârful Teiul Moșului, 968 m deasupra nivelului mării. Munții Locvei se întind de la Nera (în vest) până la Valea Cameniței (în est). Altitudinea maximă o atinge în vârful Poiana Lisa 547,7 m apoi coboară treptat până în Valea Dunării și Valea Nerei. Între Valea Râlii și Pescari, în partea de sud a Munților Locvei se desfăsoară Depresiunea Moldova Nouă care a permis formarea ostrovului Calinovăț. Procesle actuale de modelare (șiroire, torențialitate) au generat un microrelief carstic cu văi torențiale cu aspect de mic canion. Munții Mehedinți și Podișul Mehedinți se desfășoară parțial în Parcul Natural Porțile de Fier, pe direcția vest-est de la Valea Cernei (în vest) până în extremitatea estică a parcului și coboară în altitudine de la nord la la sud și est.